Aktuálny 34. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2018

Kultúra

Aktuálny 34. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2018

13. 05. 2018 09:00

34. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2018

Košické štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska vyhlásilo 34.ročník pesničkovej súťaže „Košický zlatý poklad".

Ceny pre víťazov:
1. miesto - peňažná cena 1.000,- €;
+ bezodplatné poskytnutie rozhlasového nahrávacieho štúdia a réžie č.4 v Bratislave na realizáciu zvukovej nahrávky víťaznej piesne pre potreby vysielania rozhlasových programových služieb RTVS v rozsahu 24 hodín ( 6 nahrávacích frekvencií) najneskôr do 15.marca 2019.
2. miesto - peňažná cena 750,- €
3. miesto - peňažná cena 500,- €

Uzávierka súťaže:
31.7.2018

Termín finálového koncertu
: 20.10.2018

Prihláška musí obsahovať
: demo nahrávku skladby na audio CD nosiči (formát wav; 44,1 kHz - 16 bitov); text piesne vytlačený na papieri (formát A4); kontaktné údaje na autorov a interpretov

Adresa:
Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova č.13, 043 07 Košice, heslo KZP

kontakt
: juraj.hidveghy@rtvs.sk telefón: +421 55 6822 951

Autori a interpreti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť môžu zaslať svoje vlastné, po slovensky spievané, doposiaľ mediálne nezverejnené skladby na adresu Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova č.13, 043 07 Košice. Pieseň zaslaná do súťaže nesmie byť v elektronických médiách ( rádiách a televíziách) uverejnená skôr ako po finálovom koncerte, okrem vysielania v RTVS. Pri nedodržaní uvedenej podmienky bude pieseň zo súťaže vylúčená a náklady spojené s prihlásením piesne do súťaže uhradí prihlasovateľ.
Na základe kritérií súťaže výberová komisia, po posúdení všetkých platne prihlásených piesní vyberie dve skupiny postupujúcich piesní. Do prvej skupiny vyberie šesť piesní, ktoré priamo postúpia do finále súťaže. Do druhej skupiny vyberie najviac dvadsať piesní, ktoré budú prostredníctvom jedného semifinálového kola súťažiť o postup do finále súťaže ( termín konania semifinálového kola Štúdio RTVS Košice včas zverejnení na webovom sídle www.rtvs.sk). V prípade menšej účasti alebo nižšej kvality piesní, môže byť počet piesní pre semifinálové kolo nižší. Všetky piesne z obidvoch skupín budú odvysielané v Rádio Slovensko a to tak, že každá bude odvysielaná minimálne jedenkrát.
Pred začatím semifinálového kola vyhlasovateľ zverejní podmienky sms hlasovania. Na základe sms hlasovania postúpi z druhej skupiny do finále súťaže šesť piesní, ktoré získali v semifinálovom kole najvyšší počet sms hlasov.
Na finálovom koncerte (finále súťaže), ktorý sa uskutoční 20.10.2017 zaznie maximálne dvanásť piesní (šesť z prvej skupiny, ktoré vybrala výberová komisia; šesť piesní ktoré z druhej skupiny postúpili do finále súťaže prostredníctvom sms hlasovania), ich názvy budú zverejnené vo vysielaní Rádia Slovensko a na webovom sídle - www.rtvs.sk.
Zapojením sa do súťaže udeľujú súťažiaci bezplatne súhlas na odvysielanie súťažných piesní vyhlasovateľom súťaže v niektorej z programových služieb vyhlasovateľa a to aj opakovane, na zverejnenie na webovom sídle RTVS a s vyhotovením zvukového alebo zvukovo- obrazového záznamu zo súťaže, ktorého súčasťou budú aj súťažné piesne súťažiacich. Nositeľom práv zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu je vyhlasovateľ súťaže.
Finálový koncert bude v priamom prenose odvysielaný na Rádiu Slovensko.

Prihláška do súťaže

Štatút súťaže

Živé vysielanie
??:??