Naši a svetoví: Pavol Čekan

Ľudia

Naši a svetoví: Pavol Čekan

13. 05. 2017 20:25

Pred dvadsiatimi rokmi chcel študovať medicínu. Dnes  je rád, že mu  to  osud nedovolil a on sa zameral na biochémiu spojenú s výskumom rakoviny. Pavol Čekan, rodák z Prešova, sa stal úspešným vedcom v USA. O svojej životnej ceste za oceán cez Veľkú Britániu a Island porozprával Ľubici Hargašovej.

1. časť
Stiahnuť audio súbor

V USA  našiel vedec Pavol Čekan, rodák z Prešova, spolu s manželkou Marínou, učiteľkou slovenčiny a histórie všetko, čo potreboval na sľubný rozvoj kariéry. Stal sa otcom troch synov a postupne sa mu začali otvárať nové možnosti. Aj o nich porozprával úspešný Slovák Ľubici Hargašovej.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

 

Autorka: Ľubica Hargašová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??