Kontakty - avízo

Spoločnosť

Kontakty - avízo

08. 03. 2019 10:00

Reláciu Kontaky vysielame počas pracovného týždňa, od pondelka do piatka o 20:05. Svojimi otázkami a názormi sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Stačí napísať na adresu slovensko@rtvs.sk alebo nás kontaktovať prostredníctvom Facebooku Rádia Slovensko.

Témy najbližších relácií:

Z dôvodu vysielania diskusií s kandidátmi na funkciu prezidenta SR reláciu od pondelka 11. 3. do stredy 13. 3. nevysielame

Štvrtok 14. 3. Naj Slovák - Andrej Hlinka


Kňaz, národovec, politik, publicista, prekladateľ – „Otec národa“... Napriek tomu, jeho meno vyvoláva aj rozporuplné reakcie...prečo? Andrej Hlinka patrí k najvýznamnejším postavám našich dejín. Aký bol v skutočnosti?  Počúvajte Kontakty s Evou Sládkovou.

Hostia:
Emília Hrabovec, historička z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
Róbert Arpáš, historik z Historického ústavu SAV

Foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??