Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2015

Veda a technika

Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2015

02. 11. 2015 14:22

Poslucháči Rádia Slovensko opäť vybrali najprínosnejší IT projekt v oblasti modernej verejnej správy a digitalizácie spoločnosti.

Cena ITAPA je ocenením projektov modernej verejnej správy a digitalizácie spoločnosti, ktoré uľahčujú život občanov na Slovensku, a zároveň ocenením pre tých, ktorí sa na týchto inovatívnych projektoch aktívne podieľajú.

Do online hlasovania sa zapojilo rekordných 14 749 poslucháčov. Celkovým víťazom hlasovania sa so ziskom 7898 hlasov stal projekt Elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V rámci tohto projektu ministerstvo umožnilo vybaviť 39 rôznych žiadostí online - napríklad podanie žiadosti o prídavok na dieťa, o príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti a i. Občania tak získali jednoduchší spôsob komunikácie bez toho, aby museli navštíviť úrad. Po elektronickom podaní ďalej môžu ľudia sledovať osud žiadosti. Na strane úradu sa týmto významne znížila prácnosť a chybovosť, čím narástla efektivita.

Víťaz si spolu s ďalšími ocenenými prevezme Cenu Rádia Slovensko na galavečere ITAPA 3. novembra. Cenu Rádia Slovensko víťazovi odovzdá generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.

Výsledky hlasovania o Cenu Rádia Slovensko na ITAPA 2015

1. miesto - Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 7898 hlasov

Zdigitalizované služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vďaka ktorým vybavia občania svoje žiadosti cez internet.

2. miesto - KomposyT - digitálna diagnostika pre školákov - 6569 hlasov

Projekt je založený na elektronickom sprístupnení diagnostických testov pre školopovinné deti.

3. miesto - Mapová služba rómskej kultúry - 150 hlasov

Projekt prináša spojenie digitalizácie kultúrneho dedičstva s mapovou vizualizáciou rómskeho etnika.

4.miesto - Digitálne múzeum - 113 hlasov

Vďaka tomuto projektu sú predmety z našich múzeí uchované a sprístupnené digitálne a vo vysokej kvalite ich môžu študovať odborníci i laici z celého sveta.

5. miesto - Súdne videokonferencie - 19 hlasov

Cieľom projektu bolo zabezpečiť vzdialenú videokomunikáciu účastníkov súdnych konaní, ktorá šetrí čas, znižuje cestovné a zvyšuje bezpečnosť.


Živé vysielanie
??:??