Maturita 2017

Vzdelávanie

Maturita 2017

17. 03. 2017 12:26

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 14. - 18. marca 2017.

V utorok 14. marca a v piatok 17. marca 2017 o 12:20 sa prostredníctvom internetu a Rádia Slovensko uskutoční žrebovanie a zverejnenie tém písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

14.3.2017 slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
17.3.2017 maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v šk. r. 2016/2017 (14.3.2017) zo

slovenského jazyka a literatúry

slovenského jazyka a slovenskej literatúry

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v šk. r. 2016/2017 (17.3.2017) z

maďarského jazyka a literatúry

ukrajinského jazyka a literatúry


 

Živé vysielanie
??:??