Vyslobodiť

Relácie

Vyslobodiť

17. 03. 2017 06:39

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Oľga Galgociová sa pýta: "Je slovo vyprosťovanie čechyzmus alebo sa riadne používa v slovenskom jazyku? Ak to nie je spisovné, môžeme povedať vyslobodenie – vytiahnutie?" Sibyla Mislovičová nám všetkým poradí:

Vyslobodiť
Stiahnuť audio súbor


Autor: Andrej Wallner; foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??