Oprostiť od niečoho

Relácie

Oprostiť od niečoho

10. 08. 2017 06:39

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Dnes sme vás chceli oprostiť od našej rubriky, ale nedá sa to. Jednak, vysielame a okrem iného,  toto slovo nezaraďujeme medzi tie, ktoré by sme mali normálne používať. Hovorí Sibyla Mislovičová.

Oprostiť od niečoho
Stiahnuť audio súbor


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??