Sviečková manifestácia

Relácie

Sviečková manifestácia

23. 03. 2018 11:43

V osmičkovom roku si pripomíname rôzne osudové výročia našich dejín. V nedeľu uplynie 30 rokov od sviečkovej manifestácie, ktorá predznamenala pád komunistického režimu. Hoci jej predchádzali mnohé aktivity, práve sviečková manifestácia, ktorú 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave surovo potlačili zložky štátnej moci, sa stala symbolom občianskeho vzdoru. Soňa Gyarfašová v Príbehu na týždeň povie, prečo sviečky a ani túžbu po zmene nezahasili údery obuškov a ani vodné delá 

1. časť
Stiahnuť audio súbor

V našom vysielaní si celý týždeň pripomíname 30. výročie od sviečkovej manifestácie. Tiché zhromaždenie žiadalo v normalizačnom Československu dôsledné dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Preto to bola udalosť, ktorá spojila veriacich, ale aj neveriacich, mladšiu, ale i staršiu generáciu. A patrila k najvýznamnejším počinom tajnej cirkvi, ktorá zohrala v antikomunistickom zápase podstatnú úlohu. O tom, prečo sa napriek možným trestom nenechali ľudia odradiť, ale tiež o prínose podzemného hnutia hovorila Soňa Gyarfašová najskôr s historikom Ústavu pamäti národa Patrikom Dubovským.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Sviečková manifestácia, ktorej 30. výročie bude v nedeľu, sa stala predzvesťou pádu komunistického režimu. Ten chcel udalosti, ktorá žiadala dodržiavanie občianskych a náboženských práv, zabrániť. V deň, keď sa mala konať, nasadili súdruhovia v Československej televízii dokonca obľúbenú Angeliku. Sviečkovú manifestáciu chceli ale zmariť aj oveľa tvrdšími spôsobmi. So Soňou Gyarfašovou si pripomenieme, ako vlastne vyzeral 25. marec 1988 s účastníkmi manifestácie, aj s organizátormi.

3. časť
Stiahnuť audio súbor

V našom vysielaní hovoríme celý týždeň o sviečkovej manifestácii, ktorej 30. výročie si pripomíname. Informácie o surovom zásahu komunistického režimu proti tichému zhromaždeniu, ktoré so sviečkami v rukách žiadalo dodržiavanie ľudských a občianskych práv obleteli v tom čase celý svet. Proti približne tisícke ľudí zasahovalo 953 príslušníkov Verejnej a Štátnej bezpečnosti, ktorí ich bili obuškami. Zatkli 126 účastníkov, medzi nimi aj zahraničných novinárov. Soňa Gyrfašová zisťovala, čo manifestácia znamenala pre tých, ktorí zasahovali, ale aj pre samotných účastníkov.

. časť101803221139;gyarfasova;Sviečková manifestácia4
Stiahnuť audio súbor

Celý týždeň sme si pripomínali blížiace sa 30. výročie sviečkovej manifestácie - komunisti vtedy tvrdo zakročili proti zhromaždeniu ľudí v centre Bratislavy, ktorí žiadali náboženské aj občianske práva. O necelé dva roky potom komunistický režim padol. My sme sa v poslednej časti príbehu pýtali jej účastníkov aj to, či vtedy tušili, že sa takéto čosi stane a v čom sviečková manifestácia ovplyvnila idey novembra 89. Soňa Gyarfašová hovorila najskôr s Pavlom Kosseyom - priamym účastníkom sviečkovej manifestacie:

5. časť
Stiahnuť audio súbor


Autorka: Soňa Gyarfašová; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??