Život v reholi

Relácie

Život v reholi

30. 03. 2018 11:43

Asi nikoho z nás neprekvapí, že deň v kláštore sa začína aj končí modlitbou. Medzitým sa ale sestry venujú mnohým povinnostiam - účtovníctvu, učiteľstvu alebo sa starajú o chorých či chudobných. A čo robia, ak im zvýši čas? Aj o tom budeme hovoriť v našom príbehu tento týždeň - Lukáš Mano navštívil ženský rád svätého Bazila Veľkého a rehoľu Congregatio Jesu, kde sa sestrám hovorí aj anglické panny. 

Život v reholi
Stiahnuť audio súbor

Rozhodnutie vstúpiť do rehole a zasvätiť život Bohu neprichádza zo dňa na deň. Ide o dlhodobý proces, keď si kladiete veľa otázok, ale máte iba málo odpovedí. Niekomu by sa mohlo zdať, že sa ženy vstupom do kláštora dobrovoľne vzdávajú slobody, no oni to vnímajú presne naopak. Ako Lukáš Mano zistil, najťažšie je oznámiť svoje rozhodnutie najbližším.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Aj dnes budeme hovoriť o živote v ženských reholiach. Sestry si túto službu vyberajú dobrovoľne a vo väčšine prípadov v nej vytrvajú, pretože, ako hovoria, nasledujú Božie volanie. Nájdu sa ale aj také, ktoré vstup do rádu časom prehodnotia, lebo sa zamilujú. Viac už Lukáš Mano. 

3. časť
Stiahnuť audio súbor

U nás máme viac ako 40 reholí. Každá potenciálna rehoľníčka prejde najskôr náročným niekoľkoročným procesom. Až keď si bude svojim rozhodnutím zasvätiť život Bohu na sto percent istá, prídu na rad večné sľuby.

4. časť
Stiahnuť audio súbor

Väčšina z nás túži po dobrej práci a kariérnom raste. Trh nám ponúka viaceré možnosti... Rehoľné sestry sa ich ale dobrovoľne vzdali, keď si vybrali službu Bohu. Ale, ako Lukáš Mano zistil, aj v reholi sa dá postupovať na vedúce pozície. I keď niekedy naberie kariérny rast podľa sestry Archanjely skôr opačný smer.

5. časť
Stiahnuť audio súborAutor: Lukáš Mano; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??