Solúnski bratia

Relácie

Solúnski bratia

05. 07. 2018 06:50

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... 

Konštantín a Metod nám priniesli písmo v nám známom jazyku a dnes sa objavia aj v našej rubrike – ako ich správne označiť? Objavuje sa totiž aj pojem vierozvestcovia a aj vierozvestovia. Hovorí Sibyla Mislovičová.

Solúnski bratia
Stiahnuť audio súbor

Autor: Roman Bomboš; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??