Rok 1938 cez ľudské osudy

Relácie

Rok 1938 cez ľudské osudy

05. 10. 2018 11:43

V roku 2018 si pripomíname viaceré okrúhle osmičkové výročia – aktuálne aj 80 rokov od podpísania takzvanej Mníchovskej dohody. Rok 1938 bol pre naše dejiny veľmi turbulentný a my si jeho atmosféru cez konkrétne ľudské osudy priblížime aj v Príbehu na týždeň. Mníchovskému diktátu, kde rozhodli o nás bez nás, predchádzala mobilizácia, keď boli ľudia odhodlaní brániť svoju vlasť. Menej sa ale vie o akcii Tisíc pilotov v republike. Aby sa československé letecké sily vyrovnali nemeckým, za bojových pilotov cvičili aj obyčajných milovníkov lietania v aerokluboch. Soňa Gyarfašová sa v roku 2011 stretla s jedným z takýchto letcov - Ľudovítom Šramkom:

Rok 1938 cez ľudské osudy
Stiahnuť audio súbor

Ľudovít Šramko vycvičený počas akcie Tisíc pilotov v republike sa neskôr zapojil do protifašistického odboja, za čo ho vyznamenal aj generál Rudolf Viest.

Tento týždeň hovoríme o tom, ako zmenil turbulentný rok 1938 Československo a aj ako osudy ľudí. Hoci republika bola pripravená brániť sa počas mobilizácie, veľmoci v Mníchovskej dohode rozhodli o nás bez nás. Podľa nej sa malo Československo vzdať v prospech nacistického Nemecka Sudetov, ale tiež Devína a Petržalky. O tom, ako to prežívali obyvatelia týchto území a aký bol potom život v tieni hákového kríža hovorila Soňa Gyarfašová s 93-ročným Petržalčanom Jaroslavom Gustafíkom.

Rok 1938 cez ľudské osudy - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Nacistickú okupáciu Petržalky zachytil Jaroslav Gustafík aj v knihe Spomienky Staropetržalčana.

V našom príbehu si pripomíname turbulentný rok 1938 - mobilizáciu a boj s nacistickou hrozbou, ktorá nikdy nenastala. Všetko zmenila Mníchovská dohoda, kde rozhodli o nás bez nás - nacistické Nemecko po nej okupovalo nielen Sudety, ale aj Petržalku a Devín. Čoskoro nasledovala Viedenská arbitráž, v ktorej pripadla časť severných území Poľsku a ďalšia – rozsiahla južná časť Maďarsku. Patrili tam aj Košice, v ktorých vyrastal v tom čase mladý československý skaut Jaroslav Václavek. Dnes má 90 rokov a so Soňou Gyarfašovou hovorili aj o tom, ako rok 1938 zmenil nielen jeho život.

Rok 1938 cez ľudské osudy - 3. časť
Stiahnuť audio súbor

V našom príbehu hovoríme predovšetkým o turbuletnom roku 1938, ktorý bol v Európe rokom zmien a  predohrou k druhej svetovej vojne. Mimoriadne zaujímavé boli osudy obyvateľov Podkarpatskej Rusi. Tá bola súčasťou prvej Československej republiky až do roku 1938, keď po Viedenskej arbitráži pripadla Maďarsku. Mnohí jej obyvatelia však boli hrdí občania Československa, a tak chceli za svoju krajinu bojovať aj proti Hitlerovi. A tak mnohí utekali do Sovietskeho zväzu - tam ich však ako údajných špiónov posielali rovno do gulagov. Taký bol aj osud Michala Fedorka. Soni Gyarfašovej povedal, ako rok 1938 zmenil jeho život.

Rok 1938 cez ľudské osudy - 4. časť
Stiahnuť audio súbor

Po Mníchovskej dohode a Viedenskej arbitráži sa oklieštená prvá Československá republika začala rozpadávať. Hlinkova garda, ktorá naberala na sile, sa postupne začala prejavovať agresívne - už začiatkom novembra, po Viedenskej arbitráži, napríklad gardisti násilne vyviezli od nás 7500 ľudí židovského pôvodu. Soňa Gyarfašová sa pýtala ako vnímala tieto udalosti Eva Mosnáková, ktorá pochádzala z česko-slovenskej rodiny?

Rok 1938 cez ľudské osudy - 5. časť
Stiahnuť audio súbor


Autorka: Soňa Gyarfašová; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??