Sto rokov československej hudby

Relácie

Sto rokov československej hudby

19. 10. 2018 11:43

Hudba je s nami a okolo nás stále. V spomienkach na rôzne obdobia nášho života, sa nám objavujú aj piesne a skladby, ktoré vtedy zasiahli väčšinu  a pretrvávajú dodnes. 100 rokov československej hudby nám spoločne predstavia Roman Bomboš a publicista Rado Mešša. 

Sto rokov československej hudby - 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Na sklonku 50. rokov hrali v Československu hlavne orchestre. Mládež sa však už zaujíma o prichádzajúci, pre komunistickú kultúru neprijateľný trend – rock and roll. Ten sa u nás výraznejšie prejavil až v uvoľnených 60. rokoch.

V hudobnom Príbehu stručne rekapitulujeme najväčšie hity spoločného štátu po jednotlivých obdobiach. Dnes sa Roman Bomboš s publicistom Radom Meššom pozrú na nádejné roky šesťdesiate.

Sto rokov československej hudby - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Perzekúcie, cenzúra a zákazy silno poznamenali celé 70. roky česko-slovenskej hudby. Napriek tomu sa zrodilo množstvo veľkých hitov.

Sto rokov československej hudby - 3. časť
Stiahnuť audio súbor  

Víťazstvo Modusu a ich skladby Úsmev na Bratislavskej lýre pootvorilo dvere pre nástup novej slovenskej generácie muzikantov, ktorá v 80. rokoch výrazne ovplyvnila československú hudobnú scénu.

Sto rokov československej hudby - 4. časť
Stiahnuť audio súbor

Prešli sme časy prvej republiky, predovojnové obdobie, budovateľské päťdesiate, uvoľnené šesdesiate roky, a tak ďalej... V príbehu mapujúcom 100. rokov česko-slovenskej hudby si dnes spolu s Romanom Bombošom a publicistom Radom Meššom zhrnieme známe hity od 90.rokov až po súčasnosť. 

Sto rokov československej hudby - 5. časť
Stiahnuť audio súbor


Autori: R. Mešša a R. Bomboš; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??