Vznik ČSR

Relácie

Vznik ČSR

26. 10. 2018 11:43

Boris Koreň bude hovoriť o vzniku Československej republiky. Hoci dnes sa nám zdá vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov celkom samozrejmé, akoby k nemu dlhodobo smeroval dejinný vývoj, tento príbeh bol oveľa komplikovanejší. Na jeho začiatku je Prvá svetová vojna - hovorí historička Eva Škorvanková.

- 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Na bojiskách Prvej svetovej vojny umierali státisíce vojakov, víťazili chvíľu jedni a chvíľu druhí a už niekoľko mesiacov po začiatku konfliktu bolo jasné, že plány na rýchly koniec iniciátorom nevyjdú. Budúcnosť národov Rakúsko-Uhorska závisela od výsledkov vojny a plány boli spočiatku nejasné - uprednostňovali sa skôr iné riešenia ako spojenie Čechov a Slovákov v jednom štáte. Pokračuje Boris Koreň:

Vznik ČSR - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Paríž, Londýn, Rím, Moskva a najmä Washington. To sú mestá, v ktorých sa odohrávala niekoľkoročná diplomatická iniciatíva smerujúca k vzniku Československej republiky. Tomáš Garrique Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš. To sú tri osobnosti, ktoré sa o to najviac zaslúžili - slovo má Boris Koreň. 

Vznik ČSR - 3. časť
Stiahnuť audio súbor

Československý zahraničný odboj na čele s trojicou osobností Masaryk, Štefánik a Beneš presadzoval od roku 1916 myšlienky československej štátnosti. Vstupom Spojených štátov amerických do vojny v apríli 1917 získali dohodové mocnosti obrovskú materiálnu a vojenskú presilu proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku a jej výsledok sa stal otázkou času. Zástancovia Československa ale potrebovali na svojej strane silné a presvedčivé argumenty. Pokračuje Boris Koreň:

Vznik ČSR - 4. časť
Stiahnuť audio súbor

28. októbra 2018 bol v Prahe vyhlásený nový štát na politickej mape sveta - Československá republika. Zápasu o spojenie Čechov a Slovákov predchádzali štyri roky najkrvavejšieho konfliktu v dovtedajších dejinách, trpezlivá diplomatická práca na medzinárodnom poli, tisícky obetí československých legionárov na strane víťazných dohodových mocností a v závere vojny turbulentný vývoj na českej aj slovenskej domácej politickej scéne. Pokračuje Boris Koreň:

Vznik ČSR - 5. časť
Stiahnuť audio súborAutor: Boris Koreň; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??