Jelenica alebo laň?

Relácie

Jelenica alebo laň?

09. 11. 2018 06:50

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... 

To, že baran a baranica ani náhodou nie je zvierací pár, vieme. Môže však v médiách odznieť informácia, že poľovník zabil jelenicu? Nie je to náhodou laň? S takouto prírodovedno  – jazykovou otázkou sa na Sibylu Mislovičovú obrátila poslucháčka Zuzana Turzová. 

Jelenica alebo laň?
Stiahnuť audio súbor

Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??