S pozdravom

Relácie

S pozdravom

11. 01. 2019 06:50

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

V písomnom prejave sa často lúčime „S pozdravom“. Ak nasleduje naše meno, má byť pred ním čiarka? odpoveď na poslucháčsku otázku má Sybila Mislovičová.

S pozdravom
Stiahnuť audio súbor

Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??