Články / Kresťanská nedeľa

Evanjelické bohoslužby z Pribety

Evanjelické bohoslužby z Pribety 23. 04. 2017 | 09:05

Záznam Evanjelických služieb Božích z Pribety

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach 9. 04. 2017 | 09:05

Celebruje: Mons. Anton Fabian, kanonik košickej kapituly.

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály Františka Xaverského v Banskej Bystrici

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály Františka Xaverského v Banskej Bystrici 2. 04. 2017 | 09:05

Celebrant: Ján Viglaš, rektor Kňazského seminára v Badíne

Evanjelické služby Božie, Devičie

Evanjelické služby Božie, Devičie 26. 03. 2017 | 09:05

Záznam Evanjelických služieb Božích, Devičie

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach 12. 03. 2017 | 09:05

Celebruje: mons. Peter Holec, súdny vikár

Evanjelické služby Božie v Mengusovciach

Evanjelické služby Božie v Mengusovciach 26. 02. 2017 | 09:05

Liturguje a káže Mgr. Tibor Molnár -- zborový farár

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály Františka Xaverského v Banskej Bystrici

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály Františka Xaverského v Banskej Bystrici 19. 02. 2017 | 09:05

Celebruje Mons. Ján Krajčík, dekan - farár

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach 12. 02. 2017 | 09:05

Celebruje: mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup

Záznam bohoslužieb kresťanského zboru v Bratislave

Záznam bohoslužieb kresťanského zboru v Bratislave 29. 01. 2017 | 09:05

Káže: Peter Kozár

Živé vysielanie
??:??