Články / Kresťanská nedeľa

Evanjelické služby Božie Pôtor

Evanjelické služby Božie Pôtor 25. 06. 2017 | 09:05

Liturguje a káže: Mgr. Iana Maria Stiasni - zborová farárka

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach 14. 05. 2017 | 09:05

Celebruje: Štefan Novotný, rektor kňazského seminára

Rímskokatolícka svätá omša z Kostola svätej rodiny v Bratislave -  Petržalke

Rímskokatolícka svätá omša z Kostola svätej rodiny v Bratislave - Petržalke 7. 05. 2017 | 09:05

Celebruje: Vladimír Slovák, dekan farnosti Prievidza – Mesto

Evanjelické bohoslužby z Pribety

Evanjelické bohoslužby z Pribety 23. 04. 2017 | 09:05

Záznam Evanjelických služieb Božích z Pribety

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach 9. 04. 2017 | 09:05

Celebruje: Mons. Anton Fabian, kanonik košickej kapituly.

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály Františka Xaverského v Banskej Bystrici

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály Františka Xaverského v Banskej Bystrici 2. 04. 2017 | 09:05

Celebrant: Ján Viglaš, rektor Kňazského seminára v Badíne

Evanjelické služby Božie, Devičie

Evanjelické služby Božie, Devičie 26. 03. 2017 | 09:05

Záznam Evanjelických služieb Božích, Devičie

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach

Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach 12. 03. 2017 | 09:05

Celebruje: mons. Peter Holec, súdny vikár

Živé vysielanie
??:??