Kalvária nad Starým Smokovcom

Rádiovíkend pozvánky a reportáže

Kalvária nad Starým Smokovcom

31. 03. 2018 09:30

V Rádiovíkende sme vás zobrali na ľahkú a predsa ťažkú prechádzku. Ľahkú fyzicky, no pripomína ťažký príbeh. Prejdeme sa Kalváriou nad Starým Smokovcom. 

Odbočku k nej nájdete na začiatku asfaltovej cesty na Hrebienok, kde stojí informačná tabuľa s fotografiami jednotlivých zastavení. Kalvária má totiž nielen duchovný, ale aj umelecký rozmer. Preto ju Sylvia Hoffmannová prešla nielen s veriacou Evou Pulčinskou a sestrou Benjamínou Novotnou z kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, ale aj s riaditeľkou Tatranskej galérie Annou Ondrušekovou.   

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Vo veľkonočných dňoch chodievame častejšie na kalvárie; tá cesta v sebe spája kresťanský či meditatívny rozmer, ale neraz aj umenie, keďže jednotlivé zastavenia bývajú spodobené výtvarníkmi. A v Rádiovíkende musíme spomenúť aj turistickú stránku veci, veď na kalváriu v zásade kráčame do kopca. To všetko platí aj o Krížovej ceste nad Starým Smokovcom. Samotná trasa je krátka, necelý kilometer. No má svoje „naj...“ – je to najvyššie položená kalvária v strednej Európe. Krížovú cestu dotvorili súčasní sochári v rámci sympózia „Umelci Tatrám“. S pani Evou Pulčinskou, so sestrou Benjamínou Novotnou z kongregácie milosrdných sestier  Svätého kríža a s riaditeľkou Tatranskej galérie Annou Ondrušekovou prešla Kalváriu Sylvia Hoffmannová:

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Kalváriu nad Starým Smokovcom zvládnu aj starší turisti a tiež športovejšie kočíky: prevýšenie je nepatrné a stúpanie pozvoľné.

Texty k foto (Autorka: Sylvia Hoffmannová):

Snímka 1 – Odbočka na Kalváriu je hneď pri ceste na Hrebienok. Návštevníkov na Krížovú cestu upozorňuje informačná tabuľa.

Snímka 2 – Zastavenie I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Autor diela: Slavomír Gabriška.

Snímka 3 – Zastavenie II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Autor diela: Czesław Podleśny.

Snímka 4 – Zastavenie III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Autor diela: Jozef Mundier.

Snímka 5 – Zastavenie V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Autor diela: Jaroslav Gaňa.

Snímka 6 – Zastavenie IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou. Autorka diela: Jaroslava Šicková.

Snímka 7 – Zastavenie VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Autor diela: Štefan Kovaľ.

Snímka 8 – Pohľad na trasu Kalvárie, v diaľke zastavenie IX. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom. Autor diela: Tibor Tóth.

Snímka 9 – Zastavenie X. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Autor diela: Jakub Kołodziejski.

Snímka 10 – Zastavenie XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Autor diela: Rastislav Biarinec.

Snímka 11 – Zastavenie XII. Pán Ježiš na kríži zomiera. Autor diela: Ľubomír Purdeš.

Snímka 12 – Zastavenie XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža. Autor diela: Ján Kudlička.

Snímka 13 – Zastavenie XIV. Pána Ježiša pochovávajú. Autor diela: Ivan Novotný.

Snímka 14 – Výhľad z Kalvárie na Nízke Tatry.


Autorka: Sylvia Hoffmannová

Živé vysielanie
??:??