EURO 2020
EURO 2020

Človek v čase a priestore

Človek v čase a priestore
Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum otvára expozíciu antropológie: Človek v čase a priestore. Pre návštevníkov bude prístupná od utorka 8. júna 2021 v sídle múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Nová expozícia sa zaoberá sa živočíšnym druhom, ktorý je nesmierne sebavedomý a na dianie okolo nás má obrovský vplyv - človekom.

Človek sa od ostatných živočíšnych druhov neodlišuje svojím biologickým zložením, ale vlastnosťami. Je prispôsobivý, nie je špecializovaný, čo je v rámci evolúcie výhoda, má veľkú obrazotvornosť, predvídacie schopnosti a dokáže spracovať a využiť vo svoj prospech veľké množstvo informácií", hovorí autorka expozície a kurátorka antropologických zbierok SNM - Prírodovedného múzea Alena Šefčáková.

Je veľmi dôležité, aby sme naše poznanie začali sami od seba. Najprv treba poznať seba samého, a až potom môžeme spoznávať ďalších", ako vraví riaditeľ SNM- Prírodovedného múzea, Ján Kautman.

V úvodnej časti expozícia približuje korene vzniku človeka. Mnohých pravdepodobne prekvapí, že náš živočíšny druh sa postupne vyvíjal zo skupiny, podobajúcej sa na hlodavcov, ktorí na zemi žili približne pred 60 miliónmi rokov. Údaje o človeku a jeho vývoji je možné zistiť vďaka jeho osteologickým pozostatkom - kostiam, ktoré dokážu pretrvať aj milióny rokov. Majú nesmiernu výpovednú hodnotu o vzhľade a spôsobe života minulých populácií. Expozícia prezentuje celkový pohľad na náš druh a odhaľuje niektoré vlastnosti a zaujímavosti, ktoré ho charakterizujú. S tým súvisia aj ďalšie časti expozície, ktoré prezentujú témy, ako: Kde sú naše korene? Sme iní? Čo môžeme vypátrať? Človek a jeho najbližší príbuzní a predchodcovia, Človek a dedičnosť, Naši nedávni predkovia - aj lovci mamutov, Kameň v rukách človeka a Praveké umenie, ktoré sa týmto témam podrobne venujú.

Zvyčajne si ľudia do múzeí prichádzajú pozrieť vzácne a zaujímavé artefakty. Vidieť na výstave barokovú stoličku, či vypchatého medveďa je celkom bežné. Napríklad pri prezentácii zoológie ide o tisíce druhov. V antropológii je to jeden druh - človek. I tak však nová expozícia ponúka mnoho rôznorodých predmetov. Návštevníci tu nájdu napríklad i múmiu zo starovekého Egypta. Prevládajú však ľudské kosti a najfascinujúcejšie na nich je to, čo všetko sa z nich dnes, po tisícročiach, dokážeme o našich predkoch dozvedieť.

lebky_SNM_460.jpg

Nová antropologická expozícia určite osloví návštevníkov aj svojou inštaláciou, ktorá je zatiaľ - minimálne v priestoroch SNM nevídaná.
Pod pozoruhodnú architektúru expozície, z dielne spoločnosti VEVERKA, s.r.o. sa podpísali aj Peter Masár a Jakub Tóth:

Človek v čase a priestore

Autorkou expozície je Alena Šefčáková, kurátorka antropologických zbierok SNM - Prírodovedného múzea. Na jednotlivých celkoch sa ako spoluautori podieľali Milan Thurzo, Peter Klepsatel, Miloš Gregor a Dušan Magdolen.