"... zložil som báseň..."

"... zložil som báseň..."

Slovenské národné múzeum v spolupráci so SNM – Múzeom kultúry Maďarov na Slovensku a Občianskym združením Tradície a hodnoty otvorili 25. januára 2023 výstavu k 200. výročiu narodenia maďarského spisovateľa Imre Madácha.

Na výstavu pozýva riaditeľka Múzea maďarskej kultúry na Slovensku Gabriella Jarábik:
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Výstavný projekt, ktorý slávnostne otvára pamätný rok venovaný tejto významnej osobnosti maďarskej literatúry, vychádza z Madáchovho najvýznamnejšieho diela, postupne preloženého do 40 jazykov sveta – dramatickej poézie – Tragédia človeka.
Na pozadí dejín Európy a osobného sklamania z revolučných rokov 1948 – 1949 tu vyjadril márnosť morálneho pokroku či akéhokoľvek boja za slobodu.

Madach_Imre_vystava.jpg

Cieľom tejto netradične spracovanej a výtvarne avantgardnej výstavy, je predstaviť nielen literáta, ale práve Tragédiu človeka, okolnosti jej vzniku a jej následný samostatný život ako diela. Projekt ho interpretuje v rôznych žánroch, zobrazeniach a materiáloch tak, aby ho čo najviac priblížil rôznym skupinám návštevníkov.

Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží v Bratislave do 31. júla 2024.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame