Ruky a zlato v službe ducha

Kultúra

Ruky a zlato v službe ducha

04. 12. 2017 11:20

Zavŕšením kultúrnych aktivít, ktorými si verejnosť v tomto roku pripomínala  500. výročie ukončenia prác na hlavnom oltári v chráme sv. Jakuba v Levoči je výstava Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha, ktorú pripravilo SNM – Historické múzeum v priestoroch Bratislavského hradu.

Výstava predstavuje osobnosť Majstra Pavla z Levoče a jeho tvorbu v širšom dobovom kontexte: rozdelená do troch sekcií ponúka prierez Pavlovým dielom, počnúc prácami, ktoré majú korene v neskorostredovekej zbožnosti, ďalšie poukazujú na jeho stretnutie s humanizmom a renesanciou a v závere aj s myšlienkami reformácie. Prezentované sú aj vzácne  archiválie viažuce sa k Pavlovej práci a nábožensko-spoločenskej situácii.

Jedenásť diel Majstra Pavla dopĺňajú tri tabuľové maľby, z toho dve z dielne jeho spolupracovníkov a kolekcia umelecko-remeselných predmetov prevažne liturgického charakteru, ktoré približujú pôvodnú funkciu vystavených diel v závere stredoveku. Prezentované diela na výstavu zapožičalo 27 farností, tiež Šarišské múzeum v Bardejove, SNG a SNM, Arcibiskupský archív v Košiciach, archívy Evanjelických cirkevných zborov a. v. v Levoči a Kežmarku, Štátne a oblastné archívy v Banskej Bystrici, Prešove a v Levoči i Bardejove.
Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR boli viaceré diela zreštaurované. Prostredníctvom programu Nadácie VÚB Poklady môjho srdca bolo obnovené súsošie Kalvária zo Spišskej Novej Vsi a socha sv. Márie Magdalény zo Stratenej – všetko diela Majstra Pavla z Levoče (vytvorené po r. 1520), ktoré sa pôvodne nachádzali vo farskom kostole v Spišskej Novej Vsi. Počas stavebných úprav  kostola v roku 1771 – 1772  bolo súsošie odstránené a rozdelené a po dlhých 245 rokoch sa opäť stretáva na pôde Bratislavského hradu.
 
Výstava je obohatená o haptickú a interaktívnu zónu. V tejto časti sa napríklad nevidiaci návštevníci budú môcť zoznámiť s dielom Majstra Pavla z Levoče prostredníctvom publikácie, ktorú vydala Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. K výstave po dobu jej trvania pripravilo SNM-HM sprievodné programy a komentované prehliadky (4.2.2018, 4.3.2018 a 18.3.2018). Jedným z programov bude  prezentácia spomínanej vzácnej publikácie, ako i celkovej práce Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči dňa 25.1.2018 v priestoroch SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade.
 
Organizátor: SNM - Historické múzeum
Kurátorky výstavy: Mária Novotná, Alena Piatrová
Miesto: Bratislavský hrad, 3. posch.
Trvanie výstavy: 6. 12. 2017 – 18. 3. 2018
Otvorené denne okrem pondelka od 9.00 h do 17.00 h (posledný vstup 16.00 h.)

Živé vysielanie
??:??