Letitia Colombainová: Vrkoč

Letitia Colombainová: Vrkoč

Okamihy knihy...

Dnešný knižný tip hovorí o troch rôznych ženách z troch kontinentov. Nepoznajú sa, napriek tomu ich spája mocné puto, ktorým je túžba po slobode, rovnosti a dôstojnom živote. Vo všetkých troch príbehoch hrajú významnú úlohu ženské vlasy symbolizujúce nádej a slobodu. Pokračuje Dado Nagy.

Letitia Colombainová: Vrkoč


Autor: Jozef Dado Nagy; Ilustr. foto: Pixabay