100. vydanie relácie Dvojbodky

Kultúra

100. vydanie relácie Dvojbodky

30. 01. 2020 13:15

2.3. 2014 mal v Rádiu Slovensko premiéru nový nedeľný zábavník Dvojbodky. Jeho protagonisti Milan Lasica a Pavol Danišovič si s pomocou bohatého archívu Slovenského rozhlasu začali pripomínať výrazné osobnosti z oblasti kultúry, vedy, umenia a spoločenského života a tiež relácie, ktoré boli v čase svojho vzniku populárne, či výrazne odzrkadľovali dobu, v ktorej vznikali. Relácia si veľmi rýchlo našla široký okruh poslucháčov, ktorí jej ostávajú verní dodnes.

Do júla 2018 boli Dvojbodky dvojtýždenníkom, od septembra 2018 sú mesačníkom a za ten čas si tvorcovia relácie, ku ktorým patria, okrem Milana Lasicu a Pavla Danišoviča, od premiéry prvej relácie až dodnes, dramaturgička Viera Benediková a zvukový majster Peter Daniška, zaspomínali na viac ako 360 osobností a ponúkli humoristické dialógy dvojice Lasica & Satinský a tiež iných humoristov.

Výnimočnú hudbu do relácie vyberá Pavol Danišovič, ktorý pracoval dlhé roky v Československom rozhlase ako hudobný redaktor a tiež vedúci Redakcie populárnej hudby.

V magický dátum 2.2.2020 si poslucháči Rádia Slovensko budú môcť vypočuť jubilejné 100.vydanie relácie Dvojbodky.


Živé vysielanie
??:??