Pracovné leto reštaurátora Mariána Kelešiho

Pracovné leto reštaurátora Mariána Kelešiho

Väčšina z nás sa v lete vyhrieva na slnku.

Reštaurátor Marián Keleši, naopak, väčšinu dňa trávi v chládku, presnejšie medzi múrmi našich kostolov, kde trpezlivo opravuje, retušuje, odkrýva a objavuje. Viac o tom povedal Michalovi Hercegovi.

Pracovné leto reštaurátora Mariána Kelešiho

Michal Herceg