Projekt Dobrý tanier

Projekt Dobrý tanier

Galéria

Dobrý tanier je projekt na podporu nápadov, ktoré môžu našu spoločnosť oživiť. Ide napríklad o opätovné využitie starého nábytku, výrobu mydiel pre bezdomovcov či prezentáciu európskych kultúr. Na prvý ročník Dobrého taniera v Košiciach šiel s mikrofónom aj Lukáš Mano.

Projekt Dobrý tanier


Autor a foto: Lukáš Mano