Občan za dverami

Občan za dverami

Množstvo kamiónov tranzitujúcich cez obec Dvorianky z Poľska do Maďarska, strpčuje Dvoriančanom život od 90. rokov, keď pôvodne okresnú cestu druhej triedy administratívne prekvalifikovali na jednotku. Hluk a otrasy sa Slovenská správa ciest i úradníci z ministerstva dopravy snažia riešiť už niekoľko rokov. Ako sa im to darí zisťoval Peter Navrátil. 

Občan za dverami

Autor: Peter Navrátil; Foto: RTVS