Náš november 1989

Náš november 1989

Počas víkendov vám Rádio Slovensko ponúka príbehy ľudí spätých s Nežnou revolúciou. Niektorí z nich sú známi, iní menej – no spája ich to, že pomáhali vytvárať našu súčasnosť. 

Ján Bencúr

Náš november 1989 - Ján Bencúr

Juraj Flamík

Náš november 1989 - Juraj Flamík

Péter Hunčík

Péter Hunčík

Rastislav Šenkirik

Rastislav Šenkirik

Lujza Bakošová

Lujza Bakošová

Pavol Cacara

Pavol Cacara

Ladislav Čarný

Ladislav Čarný

Vladimír Oktavec

Vladimír Oktavec


Ilustr. foto: TASR