Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2019

Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2019

Rozhodnite o tom, kto získa Cenu Rádia Slovensko!

Kongres ITAPA 2019 v spolupráci s RTVS aj tohto roku ocení najinovatívnejšie projekty v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti.

O Cenu ITAPA 2019 súťažia projekty, ktoré sa zameriavajú na ľudí, uľahčujú im život, či sprístupňujú služby, ale aj projekty, ktoré s využitím IT podporujú rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia v širšom zmysle.

Od roku 2014 je pravidelne vyhlasovaná aj poslucháčska Cena Rádia Slovensko na ITAPA, v rámci ktorej môžu poslucháči Rádia Slovensko určiť, ktorý z prihlásených projektov je podľa nich najužitočnejší. Hlasovať je možné do polnoci 25. okóbra 2019.


1. Taxana

Prvé výrazné využitie chatbotu vo verejnej správe. Taxana je tou, ktorá všetko vie, rada poradí, pomôže a vysvetlí. Či je to chatbot priamo na stránkach Finančnej správy, avatar v článkoch na webe, alebo animovaná postavička vo vysvetľujúcich videách. Všetky témy zastrešuje jedna osoba - Taxana. Z hľadiska fungovania Finančnej správy ale ide o viac ako len spríjemnenie a zjednodušenie kontaktu s Finančnou správou. Ide o revolučne nový spôsob komunikácie štátu s občanmi, ktorý umožní výrazne odbúranie času pracovníkov pri zvýšení kvality komunikácie. Ide o prvý dôležitý projekt podobného rozsahu na Slovensku, ale ide aj o projekt, ktorý ukazuje budúcnosť komunikácie.

2. eSmetiak

Koniec nevysypaným odpadkovým košom a sťažnostiam ľudí. Problém je jednoduchý. Obec má veľa verejných odpadkových košov. Ľudia čo majú odpad odvážať ale nie sú neomylní. Často na niektoré zabudnú. Prípadne trasa odvozu smetí nie je optimálna, lebo sa musia vracať. Špeciálne vyvinutá aplikácia pre Petržalku naviguje smetiarov k odpadkovému košu. Pri koši čip poskytne informáciu o odvoze odpadkov a aplikácia následne pracovníkovi ukáže cestu k najbližšiemu košu. Výsledkom je efektívna služba odvozu odpadu a spokojnejší obyvatelia.

3. MONSE - Monitoring seniorov

Zvýšenie kvality života seniorov prináša systém ich monitoringu. Cieľom je zabezpečiť seniorom možnosť zostať pokiaľ možno čo najdlhšie v domácom prostredí, v ktorom sa cítia bezpečne a bez zásahov do ich súkromia poskytnúť ich rodinným príslušníkom možnosť byť informovaní, pokiaľ senior nie je v poriadku a mať možnosť reagovať v krízových situáciách vzniknutých v domácnosti seniora alebo mimo nej. Senior nenosí na sebe žiadne zariadenie, nie sú v jeho domácnosti umiestnené žiadne kamery ani odposluch, nič tak neobmedzuje jeho komfort.

4. Inteligentná MHD v Žiline

Prvý a výrazný krok k inteligentnej mestskej hromadnej doprave uskutočnili v Žiline, ktorá spustila unikátny projekt, ktorý by mal výrazne znížiť meškanie spojov verejnej dopravy a ušetriť pohonné hmoty. Palubné jednotky vo vozidlách MHD aktívne komunikujú s radičom cestnej dopravnej signalizácie na križovatke, ktorý riadi ich prejazd križovatkou podľa aktuálnej pozície. Radič vyhodnotí, či ide spoj načas alebo mešká a podľa toho mu buď podrží signál zelenej, aby stihol prejsť, alebo dostane vodič informáciu, že má počkať v zastávke, pretože v opačnom prípade by sa zbytočne rozbiehal a brzdil a následne by stál v križovatke na červenú.

5. Virtuálna anatómia

Skúška z anatómie na lekárskych fakultách sa považuje za jednu z najťažších. Jeden z hlavných problémov spočíva v nedokonalosti zobrazení v atlasoch, ktoré nedokážu vystihnúť priestorové usporiadanie anatomických štruktúr a ich vzájomné interakcie. Štúdium anatómie sa však stalo zábavné a názorné vďaka projektu Virtuálnej anatómie, teda aplikácie, ktorá umožňuje študentom v 3D vizuálne zobrazovať štruktúry ľudského tela. Ide o projekt, ktorý vznikol na Slovensku a stal sa celosvetovým hitom, pretože presne rieši jeden vážny problém s ktorým sa stretáva každý študent medicíny.


Autorka: Dáša Omastová