Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy

Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy

Po prvej svetovej vojne sa výrazne zmenila politická mapa Európy. Vznikli nové štáty, medzi nimi aj Československá republika. Medzi porazené krajiny patrilo najmä Nemecko, ktoré stratilo časť svojho územia a bolo prinútené platiť obrovské vojnové reparácie. Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo. Koniec vojny síce zastavil veľké boje a už nehynuli tisíce vojakov aj civilistov, no začal sa nový politický a na niektorých územiach aj vojenský zápas. Tento týždeň si pripomenieme 100 rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá na juhu a východe Slovenska garantovala hranice česko-slovenského štátu. Pokračuje Boris Koreň. 

Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy

Medzinárodná aj vnútropolitická situácia nového česko-slovenského štátu bola zložitá. Bolo nevyhnutné najmä zabezpečiť fungovanie jeho inštitúcií a orgánov až po najnižšiu miestnu úroveň. Okrem toho voči Československej republike vznášali územné nároky jej susedia - Poľsko a najmä Maďarsko. Začínal sa zápas o územie štátu. Viac už Boris Koreň.

Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy 2

Nové usporiadanie sveta po prvej svetovej vojne potvrdili mierové dohody s porazenými krajinami. Podpísali ich v rôznych častiach Paríža i jeho okolí a stali sa základom versailleského (versajského) mierového systému. Koncom júna 1919 podpísali veľmoci mierovú zmluvu s Nemeckom, koncom novembra s Rakúskom. Na, z pohľadu nového Česko - slovenska najdôležitejšiu Trianonskú zmluvu, sa muselo čakať až do 4. júna 1920. Rok a pol trval politický, ale aj vojenský zápas o jeho hranice. Pokračuje Boris Koreň.

Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy 3

Maďarský štát bol od svojho vzniku až do jari 1920 politicky nestabilný a vystriedalo sa v ňom dvanásť vlád s pestrou politickou podporou i programom. Všetky však spájal hlavný zahranično-politický cieľ - zabrániť strate území, ktoré si nárokovali Česko-slovenská republika, Rumunsko a Juhoslávia. Urobili proti tomu všetky možné kroky na diplomatickom aj vojenskom poli. No Maďarsko patrilo k porazeným štátom a o jeho budúcnosti rozhodovali víťazné veľmoci, predovšetkým Spojené štáty americké, Veľká Británia a Francúzsko. Viac už Boris Koreň.

Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy 4

V spravodajstve sme v uplynulých dňoch počuli, ako si sté výročie od podpísania Trianonskej mierovej zmluvy pripomenuli v Maďarsku. Náš seriál zakončíme (preto) historickým pohľadom na to, ako jej uzavretie a predovšetkým územné straty vnímali naši južní susedia.

Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy 5

Autor: Boris Koreň; Ilustr. foto: TASR