Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy

Spoločnosť

Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy

05. 06. 2020 14:51

Po prvej svetovej vojne sa výrazne zmenila politická mapa Európy. Vznikli nové štáty, medzi nimi aj Československá republika. Medzi porazené krajiny patrilo najmä Nemecko, ktoré stratilo časť svojho územia a bolo prinútené platiť obrovské vojnové reparácie. Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo. Koniec vojny síce zastavil veľké boje a už nehynuli tisíce vojakov aj civilistov, no začal sa nový politický a na niektorých územiach aj vojenský zápas. Tento týždeň si pripomenieme 100 rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá na juhu a východe Slovenska garantovala hranice česko-slovenského štátu. Pokračuje Boris Koreň. 

Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy

Medzinárodná aj vnútropolitická situácia nového česko-slovenského štátu bola zložitá. Bolo nevyhnutné najmä zabezpečiť fungovanie jeho inštitúcií a orgánov až po najnižšiu miestnu úroveň. Okrem toho voči Československej republike vznášali územné nároky jej susedia - Poľsko a najmä Maďarsko. Začínal sa zápas o územie štátu. Viac už Boris Koreň.

Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy 2

Nové usporiadanie sveta po prvej svetovej vojne potvrdili mierové dohody s porazenými krajinami. Podpísali ich v rôznych častiach Paríža i jeho okolí a stali sa základom versailleského (versajského) mierového systému. Koncom júna 1919 podpísali veľmoci mierovú zmluvu s Nemeckom, koncom novembra s Rakúskom. Na, z pohľadu nového Česko - slovenska najdôležitejšiu Trianonskú zmluvu, sa muselo čakať až do 4. júna 1920. Rok a pol trval politický, ale aj vojenský zápas o jeho hranice. Pokračuje Boris Koreň.

Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy 3

Maďarský štát bol od svojho vzniku až do jari 1920 politicky nestabilný a vystriedalo sa v ňom dvanásť vlád s pestrou politickou podporou i programom. Všetky však spájal hlavný zahranično-politický cieľ - zabrániť strate území, ktoré si nárokovali Česko-slovenská republika, Rumunsko a Juhoslávia. Urobili proti tomu všetky možné kroky na diplomatickom aj vojenskom poli. No Maďarsko patrilo k porazeným štátom a o jeho budúcnosti rozhodovali víťazné veľmoci, predovšetkým Spojené štáty americké, Veľká Británia a Francúzsko. Viac už Boris Koreň.

Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy 4

V spravodajstve sme v uplynulých dňoch počuli, ako si sté výročie od podpísania Trianonskej mierovej zmluvy pripomenuli v Maďarsku. Náš seriál zakončíme (preto) historickým pohľadom na to, ako jej uzavretie a predovšetkým územné straty vnímali naši južní susedia.

Sto rokov od popísania Trianonskej mierovej zmluvy 5

Autor: Boris Koreň; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??