Euroskop - 17. 10. 2020

Euroskop - 17. 10. 2020

Druhá svetová vojna skončila pred 75-mi rokmi. Nevybuchnutú muníciu z tých čias však nachádzame aj v súčasnosti. Tento týždeň  pyrotechnici v Poľsku zneškodňovali rekordne veľkú bombu. Podrobnosti má Rado Tomeš.

Euroskop - 17. 10. 2020

Autor: Matúš Babják; Moderátor: Rado Tomeš; Foto: PIXABAY/Lusign