Zelené budovy

Zelené budovy

Momentálne vyrábame vyše 65 percent energie z fosilných palív čiže z ropy a plynu. V roku 2040 by to ale malo byť už len 16 percent a väščinu majú tvoriť obnoviteľné zdroje. Znamená to napríklad, že teplo, teplá voda a elektrina budú zo slnka, biomasy, vetra, vody, prípadne geotermálnej energie. V rodinných domoch sú obnoviteľné zdroje už teraz celkom bežné. A čo veľké administratívne budovy? Zisťovala Petra Strižková.

Zelené budovy

Autorka: Petra Strižková; Foto: PIXABAY/saesherra