Dobrá správa / Francúzski seniori dávajú lekcie konverzácie

Dobrá správa / Francúzski seniori dávajú lekcie konverzácie

Viete po francúzsky? Organizácia OLDYSSEY ponúka prostredníctvom projektu ShareAmi online lekcie a konverzácie francúzštiny od, a aj pre seniorov.

Dobrá správa

Autor: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/karosieben