Pomoc cestovnému ruchu

Pomoc cestovnému ruchu

Do cestovného ruchu pôjde v rámci novej schémy pomoci na ministerstve dopravy a výstavby o 120 miliónov viac. Vláda schválila návrh ministra dopravy Andreja Doležala, aby sa pomoc štátu navýšila, lebo doteraz schválená suma vo výške 100 miliónov eur vôbec nepostačuje na kompenzáciu zníženia tržieb subjektov, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu.

Pomoc cestovnému ruchu

Autor: Oto Váhovský; Foto: TASR