Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Poplatky za externé štúdium

Poplatky za externé štúdium

Externistom by mohli od akademického roku 2022-2023 zvýšiť školné. Ministerstvo školstva pripravilo opatrenie, ktorým zvyšuje hornú hranicu poplatkov za externé štúdium na verejných a štátnych vysokých školách. Fakulty pri rozhodovaní o tom, aké školné stanovia, však budú musieť brať do úvahy aj to, že najväčší záujem o túto formu štúdia sa už dávno skončil. Viac v príspevku povie Katarína Ottová.

Poplatky za externé štúdium Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Katarína Ottová; Foto: PIXABAY/LeeJeongSoo

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame