Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2022

Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2022

Rozhodnite o tom, kto získa Cenu Rádia Slovensko!

Kongres ITAPA v spolupráci s RTVS aj tento rok ocení najinovatívnejšie a najužitočnejšie projekty v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti.

Od roku 2014 je pravidelne vyhlasovaná Cena Rádia Slovensko na ITAPA, v ktorej môžu poslucháči vybrať, ktorý z prihlásených projektov je podľa nich najlepší. O cenu súťažia IT projekty, ktoré ľuďom uľahčujú život, sprístupňujú služby, ale aj projekty, ktoré s využitím technológií podporujú rozvoj komunít, spoločnosti či ochranu životného prostredia.

Informácie o nominovaných projektoch nájdete nižšie, postupne ich predstavíme aj vo vysielaní Rádia Slovensko. Hlasovať môžete do pondelka 21.11.2022.

ePN (elektronická práceneschopnosť)  

Projekt elektronizoval proces potvrdzovania PN lekármi, automatizoval proces uplatňovania nároku na dávky pri PN poistencami, a nakoniec sprístupnil údaje o PN zamestnávateľom a poistencom Sociálnej poisťovne. Projekt teda zjednodušil proces životnej situácie „Som chorý“. Nahradil papierové potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti a s ním súvisiace preposielanie papierových tlačív od lekára, cez poistenca, jeho zamestnávateľa až po Sociálnu poisťovňu. Pacient iba navštívi lekára, ktorý potvrdí údaje o pracovnej neschopnosti elektronicky a ďalej sa ide liečiť. Všetko ostatné sa z pohľadu občana ďalej vybaví samo. Po 4 mesiacoch od spustenia projektu je 22 % všetkých PN je už potvrdzovaných elektronicky. To predstavuje takmer 83 tisíc ePN spolu.

IPčko – duševné zdravie optikou technológií a digitalizácií

Projekt spája psychologickú pomoc s novými digitálnymi technológiami. Psychológovia a psychologičky sú dostupní na linkách pomoci IPčko.sk (pre mladých ľudí), Dobrá linka (pre zdravotne znevýhodnených) a Krízová linka pomoci (pre všetkých). Ľuďom sú nablízku cez chat, e-mail, video, taktiež prostredníctvom virtuálnej reality v Psychologickom laboratóriu VR, ale aj vďaka herným konzolám, ktoré sú súčasťou inovatívneho konceptu pomoci vo Flek klube - mieste pre nadšencov a nadšenkyne technológií, ktorí sa neboja hovoriť o svojom prežívaní, rozvíjajú svet okolo a učia ho úcte a podpore. Podporu duševného zdravia a pomoc psychológov IPčko poskytuje aj prostredníctvom Twitchu, Discordu, TikToku a ďalších sociálnych sietí. V prvom polroku 2022 projekt poskytol 102 308 pomáhajúcich a krízových komunikácií ľuďom všetkých vekových kategórií.

Resitech  

Cieľom projektu je digitalizovať procesy pri správe bytových domoch a urýchlenie komunikácie s majiteľmi bytov. Výsledkom je digitálna platforma určená pre komunitný spôsob života v bytových domoch v mestách v jednotnom digitálnom prostredí aplikácie. Služba prepája správcu bytovky s jej obyvateľmi, vytvára komunitnú sieť, kde používatelia môžu medzi sebou pridávať oznamy, dokumenty, nahlasovať poruchy, dávať upozornenia, podnety, ponuky, dopyt, zvolávať schôdze, riešiť problémy a obsah prejednávaných tém. Ako prvý na slovenskom trhu na základe zmeny zákona vytvoril elektronické hlasovanie.

ROWES – Systém inteligentného riadenia zimnej údržby ciest  

Efektívny systém riadenia zimnej údržby ciest alebo ako internet vecí (IoT) robí údržbu efektívnejšou a cesty bezpečnejšie. Pokiaľ sa posyp aplikuje príliš skoro, vozidlá a vietor ho roznesú alebo sa zriedi kvapalnými zrážkami. Ak sa aplikuje neskoro, hrozí zamrznutie vozovky. Rozhodovanie o výjazde by malo predvídať kedy je ten správy čas. To ale vyžaduje mať k dispozícií dáta a predikčný model. Základné meteorologické parametre je potrebné merať špeciálnymi meteostanicami rozmiestnenými na kľúčových miestach cestnej siete a spracovať tieto merania v špeciálnom matematickom modeli pre zimnú údržbu. Projekt preto inštaluje finančne dostupné IoT meteostanice, a ktoré posielajú dáta do centra, kde sa vyhodnocujú. Výsledkom je napríklad to, že na sledovaných úsekoch klesla nehodovosť o 28 %. Systém využíva Správa ciest BSK a Magistrát Bratislavy.

VRP 2 - Virtuálna registračná pokladnica 2 – aplikácia pre evidovanie tržieb  

Za zlomok nákladov a v krátkom čase dokázala Finančná správa nahradiť problematickú Virtuálnu registračnú pokladnicu vlastnou. Cieľom bola úspora nákladov a zbavenie sa závislosti na dodávateľovi. Nová Virtuálna registračná pokladnica už nahradila starú a využíva ju 60 000 podnikateľov. Len v jednom týždni vygenerovala VRP2 takmer 200 tisíc blokov. Podnikatelia vďaka nej evidujú tržby bezplatne. Finančná správa získava okamžitý prehľad. Oproti starej VRP má nová prehľadnejší a responzívny dizajn. Dôraz bol kladený na jednoduchosť a intuitívnosť používania. Vďaka zbaveniu sa závislosti na dodávateľovi je ďalší rozvoj jednoduchší a rýchlejší a pravidelne sa dopĺňajú nové funkcionality.

Foto CANVA(340).jpg

Autor: Rádio Slovensko

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame