Spomienka na spisovateľku Kristu Bendovú

Spomienka na spisovateľku Kristu Bendovú

Čačky-hračky, Opice z našej police, Bola raz jedna trieda alebo Lesné zvieratká... Autorkou týchto diel je Krista Bendová. Práve dnes (27. 1.) si pripomíname sté výročie jej narodenia a zároveň aj 35. výročie úmrtia. Tvorila aj pre rozhlas - toto bol nezabudnuteľný Ctibor Filčík ako Osmijanko:

Spomienka na spisovateľku Kristu Bendovú (A) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ako príbeh o Osmijanovi vznikol povedala Lenke Lelákovej literárna vedkyňa Timotea Vráblová zo Slovenskej akadémie vied:

Spomienka na spisovateľku Kristu Bendovú (B) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Lenka Leláková; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame