Vedením STVR je dočasne poverený Igor Slanina

Vedením STVR je dočasne poverený Igor Slanina

Zástupcom generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu sa s účinnosťou od 1. júla stal Igor Slanina. Do funkcie ho dnes vymenoval podpredseda Národnej rady poverený výkonom právomocí predsedu Peter Žiga.

„Verejnoprávne médium má v demokratickej spoločnosti svoje nezastupiteľné miesto, a preto je dôležité mať na Slovensku funkčnú a dôveryhodnú verejnoprávnu televíziu a rozhlas. Uvedomujem si, že verejnoprávna inštitúcia prežíva na Slovensku komplikované obdobie a že momentálne zažívame aj  celospoločensky náročné časy.
Ponuku dočasne viesť STVR som prijal po zodpovednom zvážení všetkých rozhodujúcich okolností a mojou prioritou bude, aby si STVR plnila svoju verejnoprávnu funkciu.
Do Slovenskej televízie a rozhlasu prichádzam ako manažér, ale aj ako človek, ktorý v nej prednedávnom päť rokov pracoval a ktorému aj ľudsky záleží na osude verejnoprávneho média. Verím, že práve osobná pracovná skúsenosť s verejnoprávnou inštitúciou bude mojou výhodou.
V najbližších dňoch sa zameriam najmä na nastavenie procesov a riešení súvisiacich s prechodom RTVS na STVR, absolvujem stretnutia so súčasným manažmentom, ako aj s ďalšími zamestnancami.
Od začiatku sa budem snažiť realizovať kroky, ktoré budú viesť k stabilizácii situácie smerom dovnútra inštitúcie, a teda ku všetkým zamestnancom a spolupracovníkom televízie a rozhlasu, ako aj navonok smerom k širokej verejnosti,"
vyjadril sa Igor Slanina.

Igor Slanina je skúsený manažér s dlhoročnou praxou v mediálnej oblasti, ako aj v oblasti riadení obchodných procesov a stratégií. Od septembra 2017 do augusta 2022 pracoval v RTVS na pozícii riaditeľa Media RTVS, dcérskej spoločnosti RTVS, ktorá bola exkluzívnym predajcom vysielacieho priestoru vyhradeného pre mediálnu komerčnú komunikáciu na televíznych a rozhlasových programových službách RTVS. Takmer 20 rokov pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách v spoločnosti Akzent Media, z toho 13 rokov ako jej riaditeľ. V rokoch 2015 - 2017 bol predsedom predstavenstva a riaditeľom akciovej spoločnosti Technické služby Starého Mesta v Bratislave.

 STVR_Pyramida.JPG

TS STVR; Foto: Jindřich Bardon a Patrik Gerši

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame