Bez limitov - Margita Prokeinová

Bez limitov - Margita Prokeinová

Slovenský paralympijský výbor si tento rok pripomína 2. výročie svojho vzniku. Jednou z najvýraznejších osobností paralympizmu u nás je aj profesorka Margita Prokeinová. Zhováral sa s ňou Stano Ščepán.

Bez limitov - Margita Prokeinová

 

Autor: Stano Ščepán; Ilustr. foto: SPV