Akým hlasom sa nám roboty prihovárajú?

Veda a technika

Akým hlasom sa nám roboty prihovárajú?

24. 08. 2017 06:11

Môže vplývať na našu dôveru to, akým hlasom sa nám roboty prihovárajú? Reč je o experimente, ktorí robia slovenskí vedci. Lenka Dzobová sa stretla s vedúcim výskumu – Štefanom Beňušom z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá projekt zastrešuje a v Ústave informatiky SAV si s dvomi robotmi zahrali karty na počítači:

Akým hlasom sa nám roboty prihovárajú?

Autorka: Lenka Dzobová; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??