Maturita 2019

Vzdelávanie

Maturita 2019

15. 03. 2019 12:20

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 12. - 15. marca 2019.   

V utorok 12. marca a v piatok 15. marca 2019 o 12:20 sa prostredníctvom internetu a Rádia Slovensko uskutoční žrebovanie a zverejnenie tém písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

12.3.2019 slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
15.3.2019 maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v šk. r. 2018/2019 (12.3.2019) zo

slovenského jazyka a literatúry

slovenského jazyka a slovenskej literatúry

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v šk. r. 2018/2019 (15.3.2019) z

maďarského jazyka a literatúry

ukrajinského jazyka a literatúryIlustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??