EURO 2020
EURO 2020

Miliarda eur z poisťovní plynie ročne na lieky

Miliarda eur z poisťovní plynie ročne na lieky

Sú to enormné náklady - takmer miliarda eur zo zdravotných poisťovní ročne plynie za lieky, ktoré nám predpíšu lekári.

V Európskej únii tak patríme k štátom, ktoré obsadzujú popredné miesta v ich spotrebe. Čo je za týmito veľkými číslami? Ako by sme mohli znížiť vysokú spotrebu liekov a súčasne „okresať" náklady na ne?

Miliarda eur z poisťovní plynie ročne na lieky

Autorka: Slávka Šindelářová foto: jarmoluk