O Rádiu Slovensko

O Rádiu Slovensko

Rádio Slovensko ako prvý program Slovenského rozhlasu má charakter informačnej a spravodajsko-publicistickej stanice, hrajúca súčasnú mainstreamovú hudbu. Prioritne je stanica zameraná na poslucháča v produktívnom veku, ktorý chce počuť všetko, čo je dobré vedieť. Rádio Slovensko je druhá najpočúvanejšia rozhlasová stanica v SR.

Dvadsaťštyri hodín denne prináša prúd aktuálneho domáceho, zahraničného aj športového spravodajstva, ktoré zabezpečuje široký tím vlastných spravodajcov, nepretržito ponúka servisné informácie o doprave (Zelená vlna) a počasí (v spolupráci so SHMÚ), množstvo publicistických príspevkov, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, priame reportáže z významných športových podujatí. Rádio Slovensko je v neustálom kontakte so svojimi poslucháčmi prostredníctvom interaktívneho rozhlasového vysielania a sociálnych sietí, v ktorých dáva priestor širokému spektru ich názorov. Na veľkej ploche predstavuje domácu mainstreamovú hudobnú produkciu vrátane živých vystúpení v nových štúdiách rádia a podporuje začínajúcich slovenských interpretov.

Okrem štandardného lineárneho vysielania, ponúka svoj program alebo jeho časti (jednotlivé relácie), na webe a na podcastoch. Vybrané rozhlasové relácie majú aj televíznu podobu (napr. Nočná pyramída). V odpovedajúcich formách sú poslucháčom k dispozícii výstupy aj na sociálnych sieťach (najmä Facebook, ale aj YouTube či Instagram).

Rádio Slovensko - každým slovom vyladené.