Najznámejší filozofovia a filozofia dneška

Relácie

Najznámejší filozofovia a filozofia dneška

29. 11. 2019 11:43

Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme? To sú otázky, na ktoré sa pokúsime nájsť odpovede v príbehu venovanom filozofii a slávnym filozofom. Pripomenieme si tak Svetový deň filozofie a v rýchlej dobe plnej správ aj to, že je dôležité spomaliť, preberať fakty, rozmýšľať. Možno aj o tom, čo je to vlastne filozofia. Marianna Kovácsová sa spýtala aj vás. 

Najznámejší filozofovia a filozofia dneška 1
Stiahnuť audio súbor

Pojem stredovek sa často spája s temnotou, vojnami a nevedomosťou. Ale nebyť tohto obdobia, nemali by sme napríklad univerzity. Rovnako aj do našej témy, do filozofie, vniesol nové otázky o svete a živote. K slovu sa dostáva naša rozhlasová filozofka Marianna Kovácsová:

Najznámejší filozofovia a filozofia dneška 2
Stiahnuť audio súbor

Benátky, Florencia, Miláno... Nie, nie, nespomíname na letnú dovolenku, ale na miesta, ktoré sa stali kolískou renesancie a aj novej filozofie. Upúšťa sa v nej od stredovekého názoru, že človek je len hriešnikom. Súčasníci Leonarda da Vinciho a Michelangela Buonarrotiho priniesli nové myšlienky - človek je v centre pozornosti a spoliehať by sa mal iba na vlastné sily.

Najznámejší filozofovia a filozofia dneška 3
Stiahnuť audio súbor

Matematika, fyzika či mechanika. Obdobie novovekej filozofie sa stalo základom pre rozvoj týchto vied - aj preto, že mnohí filozofi boli aj vynikajúci matematici, ako napríklad René Descartes, a svoju filozofiu budovali matematickým spôsobom. V príbehu o filozofii a filozofoch pokračuje Marianna Kovácsová:

Najznámejší filozofovia a filozofia dneška 4
Stiahnuť audio súbor

"Doba uchopená v myšlienkach" - aj týmto Heglovým výrokom by sa dalo definovať každé jedno obdobie dejín filozofie. Od antiky sme sa postupne dopracovali k našej súčasnosti. Tá je dosť komplikovaná a to sa odráža aj v modernej filozofii. Tak poďme premýšľať a filozovať. Slovo má Marianna Kovácsová:

Najznámejší filozofovia a filozofia dneška 5
Stiahnuť audio súbor

Autorka: Marianna Kovácsová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??