Kostýmerňa alebo kostymérňa

Kostýmerňa alebo kostymérňa

Naša poslucháčka Klaudia Bučeková má dnes pre Sibylu Mislovičovú tak trochu divadelnú otázku.

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/_Alicja_