Spektrum

Spektrum

Zvyknete sa podvedome hýbať, či tancovať do rytmu hudby? Takýto prejav je prirodzený a takmer sa mu nedá vyhnúť. Viac už Rado Tomeš.

Spektrum


Autor: Matúš Babják; Číta: Rado Tomeš; Foto: PIXABAY/rinfoto0