„Nažhavení“

„Nažhavení“

Často sa stáva, že ľudia sa na niečo cítia „nažhavení“. Je skvelé tešiť sa na niečo, ale odobrí Sibyla Mislovičová v tomto prípade práve „žhavenie“?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/_Alicja_