Karpatské bukové pralesy

Karpatské bukové pralesy

V týchto dňoch vznikla historická dohoda o vyhlásení prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska. Dohoda, na ktorú sme dlho čakali, pretože tieto kúsky pôvodnej divočiny sú skutočne unikátne. Karpatské bukové pralesy vytvárajú reťaz ostrovov prírodného lesa, ktorý tu rástol tisícky rokov. Nie sú len domovom starých stromov, ale aj nespočetného množstva živočíchov. Na malý výlet do tejto nedotknutej prírody nás vezme Lukáš Mano.

Karpatské bukové pralesy 1

Podarilo sa! Odkázalo nedávno Ministerstvo životného prostredia sedemdesiatim tisícom ľudí, ktorí žiadali o zaradenie Vihorlatského pralesa a lokality Rydošová do najvyššieho stupňa ochrany. Doriešili sa tak dlhoročné spory o titule Unesco pre naše Karpatské bukové pralesy. V zóne bez zásahov neďaleko Sniny je aj jazero Morské oko, kde nahrával Lukáš Mano.

Karpatské bukové pralesy 2

V našom príbehu s Lukášom Manom putujeme po karpatských bukových pralesoch, kde nájdeme dvestoročné buky, jedle, či javory. V tomto priestore, do ktorého človek nezasahuje, žijú aj mnohé vzácne živočíchy. Napríklad aj tento.

Karpatské bukové pralesy 3

Karpatské bukové pralesy sú kráľovstvom stromov a voľne žijúcich zvierat. Ale určite je tu miesto aj pre človeka...Niekde sa dostanete so sprievodcom, inde to zvládne turista sám - v každom prípade návštevníci pribúdajú - pokračuje Lukáš Mano.

Karpatské bukové pralesy 4

Dajme pralesom päťku... Tak sa volá iniciatíva mimovládnych organizácií, ktoré chcú vo vybraných lokalitách vyhlásiť piaty – teda najvyšší stupeň ochrany. Historická dohoda je už na svete, onedlho by sme sa mali dočkať vyhlásenia novej prírodnej rezervácie – Pralesy Slovenska. Prečo sú pre nás také dôležité – pýtal sa Lukáš Mano.

Karpatské bukové pralesy 5

Autor: Lukáš Mano; Foto: TASR