Ivan Štrpka

Ivan Štrpka

Návrat do spomienok človeka, ktorý sa zapísal do našej súčasnej literatúry, ale aj hudby...

Nazvali ho pôrodníkom vecí, ktoré sa nikdy nestali, kronikárom odvekého pohybu slov a dejov. Je osamelým bežcom, textárom a v prvom rade solitérom slovenskej poézie.

Hosť: Ivan Štrpka

Ivan Štrpka

Michal Tvarožek