Zuzana Stohlová Kiňová

Hosť Dobrého rána

Zuzana Stohlová Kiňová

17. 04. 2016 08:05

Poradňa Alexis sídli v Bratislave na Heydukovej ulici a pomáha ženám i mladým dievčatám. Ich hlavnou náplňou je pomoc a poradenstvo v prípadoch, keď sa ženy ocitnú vo vážnej situácii, ktorá im nedovoľuje prijať do života dieťa a zvažujú umelé prerušenie tehotenstva. Odborníčky v poradni Alexis tiež pomáhajú ženám, ktoré trpia popotratovým syndrómom. Viac o celom PRO-LIFE projekte bude rozprávaťla Štefanovi Chrappovi riaditeľka tohto centra Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová.

Zuzana Stohlová Kiňová - 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Krízová poradňa Alexis za obdobie svojej existencie riešila už vyše osemsto ťažkých prípadov. Služby poradne Alexis vyhľadávajú ľudia v prípade neželaného tehotenstva, či pri problémoch, ktoré sú spojené so spontánnym, či umelým potratom. S riaditeľkou poradne Alexis Zuzanou Stohlovou Kiňovou sa rozpráva Štefan Chrappa.

Zuzana Stohlová Kiňová - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Ako už viackrát zaznelo, Alexis nebojuje proti potratom, ale sa zasadzuje za zachovanie života. Ku každému klientovi pristupujú individuálne, bez odsudzovania, s citom a veľkou dávkou empatie. To je ich najväčšia devíza. Štefan Chrappa sa riaditeľky poradne Alexis Zuzany Stohlovej Kiňovej spýtal aj na to, akým spôsobom sa na túto neľahkú prácu pripravovali.

Zuzana Stohlová Kiňová - 3. časť
Stiahnuť audio súbor

Kde a akým spôsobom možno ich poradenské služby vyhľadať?

Zuzana Stohlová Kiňová - 4. časť
Stiahnuť audio súbor

V predchádzajúcom vstupe zaznelo, že v rámci prevencie pracovníci poradne Alexis robia aj prednášky na školách. Ako ich vnímajú študenti? Neberú týchto aktivistov s rezervou?

Zuzana Stohlová Kiňová - 5. časť
Stiahnuť audio súbor

Moderátor: Štefan Chrappa Ilust. foto: JanDix

Živé vysielanie
??:??