Juraj Králik

Juraj Králik

Hovorí sa, že nad všetky tituly na svete je titul DOBRÝ ČLOVEK. Ako sa ním však stať? Kedy je treba začať s formáciou detí? A kto by sa toho mal ujať. Aj o tom bude dnes v dobrom ráne rozprávať Štefan Chrappa s predsedom Hnutia kresťanských spoločenstiev eRko – Jurajom Králikom.
Na začiatok však, čo je to eRko?

1. časť

Školský rok sa pomaly končí, no výchova detí k DOBRU je trvalý proces bez prestávok. Aj o tom sa dnes Štefan Chrappa rozpráva s predsedom eRka Jurajom Králikom. Kto sú tí mladí ľudia – animátori, ktorí obetujú svoj voľný čas, aby zušľachťovali deti v duchu kresťanských ideálov?

2. časť

Dnes ráno sa venujeme formovaniu detí a mládeže v duchu kresťanských ideálov. S predsedom Hnutia kresťanských spoločenstiev detí Jurajom Králikom sa rozpráva Štefan Chrappa.

3. časť

Občianske združenie eRko má aktuálne sedem tisíc členov na celom Slovensku. Hosťom dnešného dobrého rána s ktorým sa rozpráva Štefan Chrappa je predseda tohto zruženia Juraj Králik. Združenie je oficiálne zaregistrované od roku 1990, no reálny vznik spadá do iných rokov. Ako to teda s eRkom bolo?

4. časť

Dnešné ráno patrilo deťom a ich formácii v duchu kresťanských ideálov. S predsedom Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko Jurajom Králikom sa rozprával Štefan Chrappa.

5. časť

Autor: Štefan Chrappa; Foto: YouTube