K veci: Systém ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA...

K veci

K veci: Systém ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA...

02. 08. 2016 18:22

Témy: Systém ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA - Island má nového prezidenta - Dnes je pamätný deň rómskeho holokaustu

Hostia:
Andrej Králik, Zastúpenie EK na Slovensku
Matúš Mišík z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK
Zuzana Kumanová, manažérka združenia InMinorita

K veci: Systém ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA...
Stiahnuť audio súbor

Moderátor: Juraj Jedinák Ilust. foto: geralt

Živé vysielanie
??:??